1. Προετοιμασία. Ο ιδιώτης πρέπει να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και αν η ιδιοκτησία του είναι επιλέξιμη κατοικία. Πρακτικά απαιτείται συγκέντρωση των E1 (απαιτούνται κωδικοί TAXISnet), E9 (με Αριθμό Παροχής Ρεύματος), Εκκαθαριστικό, Οικοδομική Άδεια Διενέργεια πρώτου ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από 27/11/2017 που να κατατάσει το ακίνητο σε κλάση μικρότερη ή ίση της Δ και βάσει του σεναρίου να επιτυγχάνει τον απαιτούμενο ενεργειακό στόχο.

2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι αιτήσεις βάσει οδηγού θα ανοίξουν 28/2 στην πλατφόρμα http://exoikonomisi.ypen.gr και αφού μπουν σε καθεστώς οριστικής υποβολής λαμβάνουν εξαψήφιο κωδικό και δεσμεύεται το ανάλογο ποσό. Μέσα σε δύο μήνες (δέσμευση ποσού) ο ωφελούμενος επιλέγει αν θα προχωρήσει με δάνειο ή ίδια κεφάλαια και η αίτηση περνάει σε κατάσταση προς υπαγωγή. Έργο 9 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

3. Υπαγωγή αιτήσεων. Με βάση χρονική προτεραιότητα ελέγχονται οι αιτήσεις και ακολουθεί το στάδιο της απόφασης υπαγωγής. Οι ωφελούμενοι υπογράφουν δανειακή σύμβαση εφόσον έχει επιλεγεί σε διάστημα δύο μηνών.

4. Υλοποίηση έργου. Προκαταβολή (70% του δανείου εφόσον έχει επιλεγεί διαφορετικά ίδια συμμετοχή) και υλοποίηση παρεμβάσεων. Έκδοση παραστατικών (όλες οι συναλλαγές μέσω τραπέζης). Διενέργεια της δεύτερης Ενεργειακής Επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

5. Ολοκλήρωση διαδικασίας. Υποβολή δήλωσης πιστοποίησης και εκταμίευση ποσού εντός δύο μηνών σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου με τα ποσά να είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων.

Ativador Windows 10  Ativador Office 2010