Η εταιρία μας μετά την εγκατάσταση των κουφωμάτων και τον έλεγχο τους για πλήρη λειτουργικότητα και μετά την αποπληρωμή των κατασκευών από τον ιδιοκτήτη, παρέχει την παρακάτω εγγύηση .

10-ετή εγγύηση για την ποιότητα των υλικών και της κατασκευής και χρωμάτων (εκτός της απομίμισης ξύλου)

10-ετή εγγύηση για τη σωστή λειτουργία των μηχανισμών και όλων των εξαρτημάτων του κάθε κουφώματος

10-ετή εγγύηση για τη σωστή λειτουργία και στεγανότητα (αέρας – νερό) των κουφωμάτων

5-ετή εγγύηση για τα διπλά τζάμια

5-ετή εγγύηση για τη σωστή λειτουργία των ρολών

5-ετή εγγύηση για τα μοτέρ των ρολών

2-ετή εγγύηση για τις σήτες

Η εταιρεία, αναλαμβάνει το σέρβις των κατασκευών της εφόσον προκύψει το παραμικρό θέμα .

Μετά το πέρας των εγγυήσεων,ή εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με υπαιτιότητα τρίτου, το κόστος της εργασίας αναλαμβάνεται από τον πελάτη.

Εάν τα κουφώματα βρίσκονται μέχρι 1800 μέτρα από τη θάλασσα, είναι αναγκαίο να καθαρίζονται κάθε 2 μήνες, λόγω της έκθεσης τους στην αλατούχα ομίχλη.
Για το γενικό σέρβις των κουφωμάτων κάθε 3 χρόνια είναι υπεύθυνος ο πελάτης